به روز شده در تاریخ : 09 June 2022.

...رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل
دوست،يار،عزيز و برادرم "مسعود" بعد از سالها تحمل درد و صبوري؛از ميان ما پر كشيد و به آرامش پيوست.
"او" رفت و در قفاي خود انبوهي از خاطرات فراموش ناشدني بجائ گذاشت. از قهروآشتي هاي كودكانه تا همدلي هاي رفيقانه.ازهمگامي سياسي وتحمل رنج هاي آن ، تاصبوري هايش در دوران درد و مريضي .
"او"رفت،اماخاطره  وگرماي مهرباني ها و جوانمردي هايش براي ماوتمام كساني كه او را مي شناختند،بجاي خواهد ماند.
...از كاروان چه ماند جز آتشي به منزل


از سوي خانواده: سعيد

زندگي‌نامه  به نقل از مصاحبه با لطف الله میثمی، نشریه چشم انداز ایران 

Active Image

در فروردين 1329 در شيراز به دنيا آمدم. در سال 1347 وارد دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز، كه آن‌موقع دانشگاه پهلوي ناميده مي‌شد، شدم. يك‌سال بعد به‌عضويت تشكيلاتي مخفي كه بعدها سازمان مجاهدين خلق نام گرفت درآمدم. در سال 1349 توسط زنده‌ياد مجاهد شهيد فرهاد صفا، از مسئولین شاخه شيراز، كانديداي اعزام به فلسطين جهت آموزش‌هايي كه خود شما هم در جريان آن هستيد شدم كه به‌دنبال دستگيري عده‌اي از افراد سازمان در دوبي و هواپيماربايي و مسائل مربوط به آن اين امر معوق ماند.

بازگشت به بالا