به روز شده در تاریخ : 09 June 2022.

...رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل
دوست،يار،عزيز و برادرم "مسعود" بعد از سالها تحمل درد و صبوري؛از ميان ما پر كشيد و به آرامش پيوست.
"او" رفت و در قفاي خود انبوهي از خاطرات فراموش ناشدني بجائ گذاشت. از قهروآشتي هاي كودكانه تا همدلي هاي رفيقانه.ازهمگامي سياسي وتحمل رنج هاي آن ، تاصبوري هايش در دوران درد و مريضي .
"او"رفت،اماخاطره  وگرماي مهرباني ها و جوانمردي هايش براي ماوتمام كساني كه او را مي شناختند،بجاي خواهد ماند.
...از كاروان چه ماند جز آتشي به منزل


از سوي خانواده: سعيد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا