به روز شده در تاریخ : 09 June 2022.

اين صفحه به شما بازديدكننده‌ي عزيز اختصاص دارد تا از اين طريق نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود رابیان نمایید.
علاوه بر اين ممكن است مطلب‌، يا خاطره‌اي داشته باشید که براي ديگر بازديدگنندگان، خواندني باشد.
نظر يا پيشنهاد در مورد شكل و محتوای سايت، نقد مطالب و سوال در مورد سازمان مجاهدين يا شخص به‌خصوصي كه علاقه‌منديد اطلاعات بيشتري در مورد او داشته باشيد را نيز مي‌توانيد از طريق اين صفحه مطرح كنيد.
تمامي پرسش‌ها و نظرات ارايه شده در بخش‌هاي مختلف سايت، به اين صفحه منتقل خواهند شد.
پر واضح است اگر پاسخ سوالي را خود نداشته باشم، در معرض ديد ديگر بازديدكنندگان قرار خواهم‌داد تا آن‌ها، نسبت به پاسخ‌گويي، من را ياري نمايند.
هدف از راه‌اندازي اين بخش ارتباط  نزديك‌تر با شما عزيزان است، بر این باورم که با گفت‌وشنود مي‌توانيم سدهاي جمود فكري و عقيدتي را درنورديده، به سوي آينده‌اي روشن‌تر گام برداريم.
ذكر اين نكته ضروری است كه، نظرات و پرسش‌هايي قابل نمايش و طرح خواهند بود كه از کلمات ركيك و زشت عاري بوده و از رویه‌ي ناپسند تهمت و فحاشي به جای نقد و نظر به دور باشند. بياييد تا با انتقادات سازنده به اين مهم دسترسي پيدا كنيم. از همه‌ي شما بازديدكننده‌گان محترم كه وقت خود را براي بازديد از اين سايت صرف مي‌كنيد صميمانه تشكر كرده و دست ياري و كمك شما را براي هرچه پربارتر شدن محتويات سايت، مي‌فشرم.

با تشكر
سعيد شاهسوندي

بازگشت به بالا