به روز شده در تاریخ : 09 June 2022.


توضيح آن‌كه 

لطف‌الله ميثمي


مجموعه‌ي گفت‌وگوهاي انجام‌شده با دوماهنامه‌ي سياسي - راهبردي چشم‌انداز ايران (چاپ ايران) به همت مهندس لطف‌الله ميثمي (مدير مسئول) در سال‌هاي 84 و 85 تهيه شد و در شماره‌هاي 36، 37 و 39 اين نشريه با عناوين زير به چاپ رسيده‌است.
1- سي‌خرداد 60؛ هزينه‌اي كه هرگز تصور نمي‌شد
2- گام به گام تا فاجعه سي‌خرداد 60
3- 30 خرداد 60؛ شنيدن پژواك صداي مجاهدين

بازگشت به بالا