به روز شده در تاریخ : 09 June 2022.

مصاحبه‌هاي انجام‌شده از شماره 181 تا 198

 

محورهاي مصاحبه
 
 بشنويد
 

198

جمعه 16/اسفند‌ماه/87- 06/March/2009

محورهای این گفت‌وگو:
"بی‌عدالتی" تنها وضعیتی اجتماعی نیست که فرد یا گروهی، فرد یا گروه دیگر را  استثمار می‌کند. بی‌عدالتی، وضعیتی است که در آن انسان نه هدف، بلکه وسیله است. وسیله است برای اهداف آدمیان! دیگرتحت عنوان حزب، سازمان، طبقه، پادشاه یا رهبر.
.........................................................
زندگی کمتر از گل و گیاه نیست.
پرورش زندگی نیز کمتر از پرورش گل و گیاه نیست.
 شرط لازم برای پرورش زندگی«آزادی» است.
آزادی از قیود و موانع سیاسی البته لازم، اما کافی نیست.
برای پرورش «عشق به زندگی» علاوه بر آزادی سیاسی و اجتماعی آزادی برای آفرینندگی نیزباید وجود داشته‌باشد.
آزادی برای شک کردن و نه گفتن.
آزادی برای سازندگی و کار خلاق.
آزادی برای به شِگفت آمدن و خطر کردن.
آزادی برای خطرکردن و اشتباه کردن.
آزادی برای تصحیح اشتباهات و باز هم خطر کردن.
چنین آزادی مستلزم آن است که «فرد» نه یک برده، نه یک رعیت  و نه یک مهره خوب روغن‌کاری شده در ماشین باشد.
چنین آزادی مستلزم آن است که «فرد» نه یک عضو سر به‌راه و مطیع سازمان یا فرقه و نه مومن‌ای گوش به فرمان خدایگان باشد.
چنین آزادی مستلزم آن است که؛ «انسان» مسول، فعال و خلاق، یعنی آزاد باشد.
 

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

197

جمعه 09/اسفند‌ماه/87- 27/February/2009

محورهای این گفت‌وگو:
1- جلسه سخنرانی در دانشگاه هامبورگ فرصتی بزرگ برای تغییر روش مجاهدین.
2- عدم استفاده مجاهدین از این فرصت و تکرار مکرر تهمت‌های پیشین.
3- نمونه‌هایی از فحاشی‌ها و تهمت‌های مجاهدین علیه سعید.
4- در پایان سفری طولانی: اگر دوباره به دنیا بیایید همان کارهای گذشته را خواهید کرد؟
5- شماری از نظرات و جمع‌بندی‌های سعید از چند دهه مبارزه، زندان و شکنجه.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

196

جمعه 02/اسفند‌ماه/87- 21/February/2009

محورهای این گفت‌وگو:
1-  سرانجام پرونده‌سازی‌های رجوی علیه سعید.
2- احضار سعید توسط دادستانی هامبورگ.
3- جلسه‌ی چند ساعته با حضور دادستان و مقامات قضایی هامبورگ.
4- اعلام ختم پرونده و این که هیچ‌گونه مورد سویی علیه سعید وجود ندارد.
5- گفته‌ی دادستان مبنی بر حق سعید برای شکایت علیه گواهان و اتهامات دروغ علیه او.
6- پاسخ سعید: در مورد اختلافات سیاسی از افراد ایرانی به دادگاه‌های خارجی شکایت نخواهم برد.
7- سخنرانی سعید در دانشگاه هامبورگ به دعوت دو کانون سیاسی فرهنگی هامبورگ.
8- حضور هم‌زمان مهدی ابریشمچی در "برمن"(از شهرهای نزدیک هامبورگ).
9- اعلام آمادگی سعید و برگزارکنندگان جلسه برای حضور هر نماینده‌ای از جانب مجاهدین.
10- تهدیدهایی دایر بر به‌هم زدن جلسه.
11- برگزاری جلسه با حضور شماری از ایرانیان و فعالین سیاسی و عدم حضور مجاهدین.
12- شروع سخنرانی سعید با نقل داستان کوتاه "بوته سوخته".

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

195

جمعه 25/بهمن‌ماه/87- 14/February/2009

محورهای این گفت‌وگو:
درباره‌ی پادگان اشرف و سرنوشت آن، نوار صوتی آقای مسعود رجوی
گزیده‌ای از پیام صوتی آقای رجوی
1- تهدید به اعتصاب غذای نامحدود در مقابل کاخ سفید  و سفارت‌خانه‌های عراق توسط مجاهدین سابقا ضد امپریالیست، برای تحت فشار قرار دادن مقامات عراقی.
2- اعتراف آقای رجوی درباره‌ی تحویل سلاح‌های پادگان اشرف به آمریکایی‌ها.
3- سلاح‌های تحویل داده شده بنا به گفته رجوی عبارت بودند از:
الف) 20 هزار قطعه سلاح سبک و سنگین.
ب)  518 عدد تانک، 448 نفر بر زرهی و خمپاره‌انداز.
ج) 898 تیربار زرهی، 359 قطعه توپخانه، 284 قطعه سلاح پدافند.
د) 17000 قطعه سلاح سبک و خمپاره‌انداز.
هـ) بیش از 17 میلیون عدد انواع فشنگ و گلوله وموشک و مواد انفجاری.
و) 20هزار قطعه سلاح سبک و سنگین(از جمله 518 تانک، 448 نفربر زرهیو خمپاره انداز و 20 تن مهمات به نیروهای آمریکایی.
4-  در خوش بینانه ترین تخمین ها شمار افراد سازمان مجاهدین در دوران حکومت صدام حداکثر 5000 نفر بوده است.
- در حال حاضر 3400  نفر در عراق هستند.
- حدود 1200 نفر قبل از سرنگونی صدام به اروپا و فرانسه برده شدند.
- چند صد نفری هم جدا شدند.
5- سوال: این حجم عظیم سلاح چه تناسبی با آن تعداد افراد دارد؟
6-  بسته‌شدن پادگان اشرف پایان یک دوره و مهر باطلی بر یک استراتژی و مسیر خواهد بود.
7- تلاش آقای رجوی برای سرپا نگاه‌داشتن کالبد نیمه جان قرارگاه اشرف و حفظ روابط شبه نظامی درونی آن تا دقیقه 90.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

194

جمعه 18/بهمن‌ماه/87- 07/February/2009

محورهای این گفت‌وگو:
درباره‌ی سرنوشت افراد در قرارگاه اشرف، پس از خروج مجاهدین از لیست تروریستی.
1- پیام رجوی دایر بر ماندن در عراق.
2- تلاش رجوی برای نگاه داشتن کالبد تهی و بی‌جان به‌اصطلاح ارتش آزادی‌بخش.
3- سرآمدن وعده‌ی 2 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری "بوش" داده‌بود.
4- برافروخته نشدن شعله‌ی جنگ میان آمریکا و ایران، غلط از آب درآمدن محاسبات آقای رجوی.
5- روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و حذف گزینه‌ی نظامی علیه ایران.
6- آشکار شدن بیش از پیش ناتوانی و بن‌بست.
7- رجوی تا دقیقه 90 تظاهر به ایستادگی می‌کند ولی بسیار "اهل معامله" است.
8- زندگی سیاسی او سرشار از نمونه‌هایی از این "اهل معامله" بودن است.
9- ولی او معامله را با قیمت خون و با رنج و حیات افراد انجام می‌دهد.
10- شمار زیادی از افراد قرارگاه اشرف دارای موقعیت قانونی در کشورهای اروپایی و آمریکا و کاناد هستند.
11- نگهداری این افراد در محیط بسته‌ی پادگان اشرف، اعمال کنترل بر آن‌ها را تسهیل می‌کند.
12- تاکید مقامات دولت عراق بر اخراج این افراد.
13- تهدید دولت عراق مبنی بر محاکمه‌ی شماری از این افراد در محاکم عراق به اتهام همکاری با صدام حسین.
14- ضرورت تشکیل یک یا چند کمیته‌ی حقوق بشری، فارغ از تعلقات سیاسی، برای ایجاد تسهیلات جهت خروج این افراد.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

193

جمعه 4/بهمن‌ماه/87- 23/Jnuary/2009

محورهای این گفت‌وگو:
درباره‌ی خروج مجاهدین از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا.
1- خمپاره‌زنی مجاهدین در شهرها و روی کار آمدن آقای خاتمی زمینه‌ساز قراردادن مجاهدین در لیست.
2- قراردادن مجاهدین در لیست اقدامی سیاسی برای نزدیکی به دولت اصلاح‌طلب بود.
3- قرار داد مجاهدین در لیست نشان از سرآمدن تاریخ مصرف سیاسی- معاملاتی غرب بر سر آن‌ها نیز بود.
4- قرارگرفتن در لیست در عین حال مطلوب آقای رجوی بود.
5- رجوی با عنوان "راهبندان در لیست بودن" شکست‌ها و ناتوانی‌های استراتژیکی خود را توجیه می‌کرد.
6- هم‌زمان، موضوع کاری، برای افراد سازمان پیدا شد؛ مبارزه برای خروج از لیست.
7- به‌این ترتیب مبارزه برای سرنگونی به مبارزه برای خروج از لیست تبدیل می‌شود.
8- مجاهدین، هم‌زمان دو کارزار سیاسی و حقوقی را برای خروج از لیست در پیش می‌گیرند.
9- دستگیری خانم رجوی در فرانسه، خودسوزی‌ها و بلوکه شدن 9 میلیون دلار آن‌ها.
10- بلوکه شدن چندین میلیون دلار دیگر، در سایر کشورهای اروپایی
11- از نظر سیاسی مجاهدین کماکان همان فعالیت‌های خود را تحت نام‌های پوششی از جمله شورای ملی مقاومت ادامه می‌دهند.
12- بنابراین خروج از لیست گره‌یی از کار فروبسته سیاسی آن‌ها نمی‌گشاید.
13- البته چندین میلیون دلار دست آن‌ها را برای ولخرجی‌های سیاسی و لابی‌گری و اجتماعات پرهزینه بازتر می‌کند.
14- حکایت اما، هم چنان باقی است....
15- پاسخ به سوال شنونده‌ای درباره‌ی کتاب ولایت فقیه آقای خمینی.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

192

جمعه 4/بهمن‌ماه/87- 23/Jnuary/2009

محورهای این گفت‌وگو:
همه‌ی این برنامه به پرسش و پاسخ با شنوندگان اختصاص دارد.
1- سوال درباره‌ی نقش آیت‌الله خمینی در سی‌سال اخیر و به‌ویژه در ماجرای قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67.
2- سوال درباره‌ی قتل‌های درون تشکیلاتی.
3- نظر سعید درباره تئوری شاه خوب است ولی اطرافیانش بد هستند.
4- هر شاه و امامی خود اطرافیان خویش را انتخاب می‌کند.
5- نقطه ضعف نظام‌های متکی به فرد این است که در شرایط پدید آمدن مشکلات، همه مسولیت‌ها بر دوش شخص اول نظام گذاشته می‌شود.
6- ضرورت بررسی و تحقیق درباره قتل‌ها و جنایت‌ها.
7- عدالت ترمیمی و نه عدالت انتقامی.
8- سوال درباره ابوذر ورداسبی و سرانجام او.
9- نامه‌ای از یک هم‌وطن شیرازی
10- گفتمان مسلط ده‌ی 40 و 50، گفتمان چریکی و گفتمان "حذف" است.
11- گفتمان قهرمانان و پیشتازان است، قهرمانانی که می‌خواهند کار توده و خلق را انجام دهند.
12- این گفتممان ناکارآمدی و ناتوانی خود را در تحولات سال‌های 57 نشان داد.
13- این گفتمان بار دیگر نیز ناکارآمدی خود را در نبرد مسلحانه مجاهدین با حکومت جمهوری اسلامی نشان داد.
14- چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

191

جمعه 27/دی‌ماه/87- 16/Jnuary/2009

محورهای این گفت‌وگو:
1- پاسخ به شنوندگان
  -- درباره افرادی که در رهایی سعید از اعدام و آزادی وی نقش داشتند
  -- درباره حاج ابراهیم مازندرانی، سوابق وسازمان! یک نفره "کانون توحیدی اصناف" 
2- درباره قتل‌های درون تشکیلاتی
3- دستگیری و شکنجه عوامل جمهوری اسلامی تحت عنوان "عملیات مهندسی"
4- نبرد سرنوشت و تهدید موجودیت سازمان توجیه‌گر دستگیری و شکنجه عوامل جمهوری اسلامی
5- به‌راه افتادن شبکه‌های تعقیب و مراقبت توسط دادستانی و سپاه تحت عنوان شبکه عبدالله پیام
6- ضربات اواخر سال 60 و اوایل سال 61 و نامشخص بودن منبع ضربات
7- مشکوک شدن به بسیاری از افراد و ظن نسبت به نفوذی بودن یا مامور تعقیب و مراقبت بودن آن‌ها
8- حساسیت نسبت به توقف‌های عادی در مقابل خانه‌های مخفی تیمی 
9- حسین ابریشمچی، مهدی کتیرایی از فرماندهان عملیات مهندسی
10- مهران اصدقی، مسعود قربانی و... از عوامل اجرایی عملیات مهندسی
11- تناقض‌های بنیادین:
    - ترور برای نفی ترور
    - سرکوب برای نفی سرکوب
    - شکنجه برای نفی شکنجه
12- سوال درباره سرنوشت آقای رجوی و محل کنونی اختفای او
13- خانه‌نشینی یک رهبر سیاسی نشان از بن‌بست سیاسی استراتژیک و در یک کلام
مرگ سیاسی اوست

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

190

جمعه 20/دی‌ماه/87- 09/Jnuary/2009

محورهای این گفت‌وگو:
1- نظر یک شنونده درباره‌ی افراد دستگیر شده، بعد از 30خرداد 60.
2- نظر سعید: مشکل نه در ضعف تشکیلاتی و نه در فداکاری و جانبازی این افراد؛ بلکه در انحراف استراتژیکی سازمان دایر بر مبارزه مسلحانه، عدم شناخت از ماهیت نظام جدید حاکم و پایه‌های اجتماعی آن، همراه با توهم نسبت به توان سازمان و سرانجام غیر واقعی و رویایی بودن آرمان موسوم به جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی است.
3- پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت فاطمه زارعی، جواد برائی و دکتر محلوجی
4- درباره‌ی قرارگاه اشرف و ابلاغیه‌ی مقامات دولت عراق به ساکنان پادگان اشرف
5- محدودیت‌ها و راه‌های پیش روی ساکنان پادگان اشرف
6- ادامه‌ی بحث‌های تاریخی؛ ماجرای قتل‌های درون تشکیلاتی
الف) قتل‌های قبل از انقلاب
   * جواد سعیدی اولین مورد قتل‌های درون سازمانی
   * مرتضی هودشتیان قتل در بغداد
   * مجید شریف واقفی
   * محمد یقینی
   * علی‌میرزا جعفر علاف
ب) قتل‌های بعد از انقلاب
   * حبیب روستا
بررسی سایر موارد در گفت‌وگوی بعدی

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

189

 جمعه 13دی‌ماه/87- 02/Jnuary/2009

محورهای این گفت‌وگو:
1- اظهارات مقامات عراقی و امریکایی در باره سرنوشت پادگان اشرف و ساکنان آن
2- سابقه تاسیس قرارگاه اشرف و ترکیب افراد آن
3- سرنوشت محتوم قرارگاه اشرف
4- دیر یا زود پادگان اشرف منحل خواهد شد، تلاش آقای رجوی تنها به تاخیر انداختن ماجراست
5- تاکید مجدد نوری مالکی بر ممنوعیت حضور افراد مجاهدین در عراق مطابق قانون اساسی این کشور
6- دو راه پیشنهادی دولت عراق؛ بازگشت مختارانه به ایران یا رفتن به کشور ثالث
7- جار و جنجال تو خالی مجاهدین و پیام آقای رجوی دایر بر پیروزی!! در ماجرای انحلال قرارگاه اشرف
8- درباره خانواده رضایی‌ها قبل و بعد از انقلاب و سرنوشت افراد این خانواده
9- به صحنه آمدن شخص آقای رجوی برای مقابله با موارد اعلام شده توسط سعید دایر بر سرکوب و زندانی کردن ناراضی‌های در سازمان
10- سخنان آقای رجوی دایر بر این که "تاکنون شخصا نگذاشته یک نفر(حتی از ایادی دشمن) را عدام کنند".
11- تناقض‌ها و نارواهای اظهارات آقای رجوی
12- ماجرای صدور حکم اعدام برای علی زرکش جانشین و نفر دوم سازمان در پاریس با حضور خود رجوی
13- ماجرای عاشقانه میان دو نفر زن و مرد سازمانی در ترکیه، بردن مرد به ترکیه و سر به نیست شدن او
14- افسردگی ناشی از این مساله برای زن سازمانی و سرانجام خود کشی او در حومه پاریس
15- دستور موکد سازمان برای مسکوت و پنهان گذاشتن این ماجرا و این خودکشی... قصه تلخی که سر دراز دارد

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

188

جمعه 29/آذر‌ماه/87- 19/December/2008

محورهای این گفت‌وگو:
الف) در باب سرنوشت پادگان اشرف
1- دیدار هیات عراقی از پادگان اشرف
2- اظهارات موفق‌الربیعی دایر بر ضرورت جمع شدن پادگان اشر ف و اعزام افراد آن یا به ایران یا به کشور ثالث 
3- تاکید دولت عراق بر این‌که افراد ساکن پادگان به زور و اجبار به ایران فرستاده نخواهند شد
4- درعین‌حال تاکید این که عراق محل زیست آن‌ها نخواهد بود
5- تلاش آقای رجوی برای عوض کردن صورت مساله و جنجال تبلیغاتی بر سر امری موهوم به‌نام استرداد مجاهدین به ایران
6- تلاش آقای رجوی برای نگاهداشتن افراد تا دقیقه 90 در قرارگاه اشرف، به‌منظور استفاده از آنان در نبرد احتمالی میان ایران و امریکا
7- فروپاشی پادگان اشرف از فردای سرنگونی حکومت صدام آغاز شده و هنر!! آقای رجوی تنها به تعویق انداختن امری مقدر می‌باشد
8- پادگان اشرف و افراد آن مانند شیر بی یال و کوپال و بی دم و اشکم داستان مثنوی است
9- بن بست کنونی و محاصره‌ای که حلقه‌های آن هرروز تنگ‌تر می‌شود نشان از شکست استراتژیک و نتیجه اقدام ضد ملی آویختن به‌دامان صدام و هم‌کاسه شدن با اوست
10- درس نگرفتن از خطای آویختن به‌دامان صدام و این‌بار تلاش برای آویختن به دامان اشغال‌گران امریکایی
ب) در باب تهمت و فحاشی‌های مجاهدین علیه سعید
1- انتشار سه جلد توهین، تهمت و فحشنامه طی سه ماه دی بهمن و اسفند علیه سعید و اظهارات او
2- تهمت روی تهمت و فحاشی روی فحاشی بدون وارد شدن به اصل ماجرا
3- چرا آقای رجوی به‌جای دعوت از سعید در یک جلسه علنی به  توهین و فحاشی بی‌پایه و مدرک روی می‌آورد؟
4- فحاشی و توهین به سعید و امثال دکتر حاج سید جوادی و آقای بنی‌صدر و دیگران نه ناشی از خطا و اشتباه تاکتیکی بلکه نشان از ماهیت غیر دموکرات و تمامیت‌خواهی آقای رجوی است
5- زیر پا گذاشتن دو اصل استقلال و آزادی سرنوشتی غیر از این ندارد

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

187

جمعه 29/آذر‌ماه/87- 19/December/2008

محورهای این گفت‌وگو:
1- حمایت شماری از افراد و شخصیت‌های سیاسی از حقوق اولیه و انسانی سعید در قبال اتهامات مجاهدین
2- ذکر نمونه‌ای ازتوهین‌ها، فحاشی و ناسزاهای افراد گوش به فرمان آقای رجوی خطاب به آقایان دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین منتظرحقیقی، منوچهر صالحی و مهدی خانبابا تهرانی
3- انتشار سه جلد فحش‌نامه توسط سازمان آقای رجوی طی سه ماه دی، بهمن و اسفند 70 علیه سعید
4- انتشار بیش از صدها مقاله‌ی توهین‌آمیز با فحاشی‌های تکراری و یک‌نواخت از گوشه و کنار دنیا علیه سعید
5- فحاشی‌ها توسط کسانی انجام می‌گرفت که گاه برای یک لحظه و یک بار هم سعید را ندیده و نمی‌شناختند
6- انتشار ده‌ها نامه علیه سعید، با امضای انجمن‌های مجعول هوادار و سازمان‌های یک و دو نفره از استرالیا گرفته تا ترکیه
7- به صحنه آوردن کوتوله‌های سیاسی حقوق‌بگیر رجوی، علیه سعید
8- فحاشی‌های فریدون گیلانی و علی فراستی علیه سعید و آقایان حاج سید جوادی و بنی‌صدر
9- انتشار نامه‌هایی با تهدید جانی علنی، علیه سعید، توسط شماری از افراد مساله‌دار
10- جدا شدن شماری از کسانی که علیه سعید فحاشی و تهدید جانی کردند، از سازمان رجوی در سال‌های بعد
11- علت اصلی شدت فحاشی‌ها ، توهین و تهمت‌های رجوی علیه سعید
12- عبور از خط قرمز آقای رجوی

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

186

 جمعه 22/آذر‌ماه/87- 12/December/2008

محورهای این گفت‌وگو:
1- در باره آخرین پیام رجوی
2- خلاصه‌ای از پیام مسعود رجوی به "مجاهدان اشرف  و یاران اشرف نشان"
3- وعده به ساکنین قرارگاه اشرف که  در اثر موافقت‌نامه امنیتی میان امریکا و عراق  شما تا سال 2011 تحت حمایت امریکا هستید
4- به نقل از مارکس گفته شده‌است که "شرم یک احساس انقلابی است"
5- کسی که شعارهای مرگ بر امریکا و ضد امپریالیستی‌اش هنوز در گوش‌ها طنین انداز است
6- کسی که 4 خرداد 1358را روز جهانی و ملی مبارزه با امپریالیسم امریکا اعلام می‌کند
7- کسی که در اطلاعیه‌هایش جمهوری اسلامی را به سازش با امپریالیزم متهم می‌کرد
8- کسی که عملیات مسلحانه علیه منافع امریکا را جزو کارنامه افتخارات سیاسی سازمان خودش می‌دانست
9- کسی که در دفاعیاتش در دادگاه نظامی شاه از امپریالیست‌های جهان‌خوار و صاحبان ناپاک فانتوم و ناپالم سخن می‌گوید
10- در راستای رسیدن به قدرت از هر طریق و به هر شیوه زمانی به صدام ضد امپریالیست متوسل می‌شود.
11- بعد از سقوط صدام به مجاهدان اشرف نشان، وعده حمایت امریکا تا سال 2011 را می‌دهد.
12- حمایت آقای علی اصغر حاج سید جوادی از حقوق انسانی سعید از جمله حق دفاع از خود
13- آتش‌بار سنگین فحاشی‌های لمپن گونه مجاهدین علیه جناب علی اصغر حاج سید جوادی

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

185

جمعه 15/آذر‌ماه/87- 05/December/2008

محورهای این گفت‌وگو:
1- درباره‌ی افراد قرارگاه اشرف و در مجموع افراد محصور در روابط فرقه‌ای مجاهدین و مشکلاتی که این افراد بعد از ورود به دنیای واقعی پیدا خواهند کرد
2- در باره‌ی سومین رای دادگاه عدالت اروپایی و صدور حکم رفع انسداد از دارایی‌های مجاهدین
3- آدرس عوضی دادن آقای رجوی، تلاش برای پنهان کردن خطوط غلط و اشتباهات استراتژیک تحت عنوان "راه‌بندان مارک تروریستی"
4- اتهام، پشت اتهام به منظور پنهان کردن مشکل اصلی آقای رجوی با سعید
5- اتهامات نشریه‌ی مجاهد شماره 313(شهریور72) به سعید: 
   الف) شرکت درشکنجه و کشتار صدها زندانی سیاسی مجاهد و مبارز
   ب) شلیک تیر خلاص و تجاوز به زنان زندانی
   ج) هم‌دستی، شرکت و طراحی ترور دکتر کاظم رجوی در سویس
   د) همکاری اطلاعاتی در ترورهای بهار 70 پاریس (دکتر برومند)
   هـ) همکاری اطلاتی در ترور شهریور 71 برلین (ترور دکتر شرفکندی در رستوران میکونوس)
6- پاشنه آشیل‌های تشکیلات آقای رجوی
   الف) شفافیت در روابط تشکیلاتی
   ب) آمادگی برای گفت و شنود و نه تک گویی

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

184

جمعه 8/آذر‌ماه/87- 28/November/2008

محورهای این گفت‌وگو:
1-  چرا آقای رجوی علیرغم اطلاع از دروغ بودن اتهاماتش علیه سعید، باز هم اتهامات جدید می‌زند؟
2- سیاست از این ستون به آن ستون فرج است، یا فرار رو به جلوی رجوی.
3- یک مقایسه:
  - دکتر کاظم رجوی در آوریل 1990 در سویس ترور شد.
  - آزادی و خروج سعید از کشورماه مه 1991.
4- پخش اطلاعیه بی‌نام و نشان و اتهام شرکت!! سعید در قتل دکتر کاظم رجوی.
5- عکس‌العمل اهالی محل نسبت به اعلامیه بی‌نام و نشان.
6- پیگیری پلیس جنایی هامبورگ در مورد اطلاعیه بی‌نام و نشان.
7- از پلیس بین‌الملل(اینترپول) سویس به پلیس جنایی فدرال آلمان:
  - درپرونده مفتوحه تحقیق درباره‌ی قتل دکتر کاظم رجوی از سعید شاهسوندی (یا مهدی اصفهانیان) هیچگونه نام و سابقه‌ای وجود ندارد.
8- براساس تحقیقات پلیس آلمان معلوم می‌شود نمایندگان رجوی در فرانسه نیز پرونده مشابهی علیه سعید باز کرده‌اند.
9- ماجرای نام مستعار "مهدی اصفهانیان" و به‌اصطلاح افشای آن توسط رجوی.
10- قسمتی ازسند دادستانی کل آلمان:
    الف) حداقل سوءظن اولیه برای این مساله موجود نیست که شاهسوندی به‌منظور تدارک و مقدمه‌چینی جهت اجرای عملیات ترور و قتل از طرف دولت ایران در آلمان اقامت گزیده است.
    ب) دادستانی  تحقیق کرد که آیا بر مبنای اتهامات سخنگوی انجمن دانشجویان مسلمان علیه شاهسوندی، تحقیقاتی علیه وی به‌واسطه اتهام اقدامات احتمالی جاسوسی انجام بگیرد یا نه؟
    ج) دادستانی نیازی به انجام این اقدامات مشاهده نکرد زیرا نام شاهسوندی (یا اصفهانیان) در هیچ‌یک از موارد ذکر شده‌ در بالا نیامده است.
11- تکرار بی‌وقفه اتهامات مجاهدین علیه سعید در نشریات آقای رجوی از جمله شرکت در قتل دکتر شاپور بختیار.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

183

جمعه 1/آذر‌ماه/87- 21/November/2008

محورهای این گفت‌وگو:

1- ادامه اقدامات ایذایی مجاهدین علیه سعید
2- ماجرای دادگاه سویس و ادعای مجعول مجاهدین دایر بر شرکت سعید به‌عنوان شاهد در آن‌جا
3- اطلاعیه توضیحی سعید درباره‌ی عدم شرکت در چنین دادگاهی و اساسا بی‌اطلاعی کامل وی از این ماجرا
4- تماس تلفنی نماینده مجاهدین در کلن با ادارات امنیتی پلیس آلمان
5- معرفی سعید توسط نماینده مجاهدین به‌عنوان مامور اعزامی و تروریست
6- گشوده شدن اولین صفحه از پرونده تحقیقاتی پلیس جنایی آلمان درباره‌ی سعید
7- مراجعه‌ی پلیس جنایی آلمان به مجاهدین  برای اطلاعات تکمیلی
8- طفره رفتن مجاهدین با اعلام این‌که، فرد اطلاع دهنده در حال حاضر در آلمان نیست
9- ادامه تماس‌های مجاهدین با پلیس آلمان و دادن اطلاعات دروغ
10- هدف آقای رجوی نا امن کردن محیط زندگی و دستگیر شدن سعید، حتی در کوتاه مدت است

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

182

 جمعه 24/آبان‌ماه/87- 14/November/2008

محورهای این گفت‌وگو:
1- عکس‌العمل آقای رجوی در قبال بیانیه‌ی "بنام حقیقت"، منتشر شده توسط سعید
2- صدور اطلاعیه‌ای به‌صورت "هشدار امنیتی" توسط دفتر مجاهدین
3- به‌جای پاسخ به موضوعات سیاسی منتشره در بیانیه‌ی "بنام حقیقت"، آقای رجوی  تلاش می‌کند فضای امنیتی ایجاد کند.
4- دفتر مجاهدین مدعی می‌شود که صدور بیانیه علنی توسط  سعید، اقدامی جهت ترور است
5- آقای رجوی از طریق دفتر خود، از هواداران می‌خواهد که به ردگیری سعید بپردازند
6- آقای رجوی از بغداد دستور دستگیری بلادرنگ سعید در هرکجا که دیده شود را می‌دهد
7- پاسخ سعید به "هشدار امنیتی دفتر مجاهدین"
8- اعلام آمادگی سعید برای افشای اطلاعات هنوز لو نرفته در صورت قبول مسولیت از جانب رجوی
9- غافلگیری رجوی نسبت به آزادی سعید
10- دو راه پیش روی رجوی
   الف) معذرت خواهی و تصحیح گفته‌ها و اقدامات ناروای گذشته
   ب) کوبیدن بیشتر بر طبل دروغ و تهمت‌های ناروا
11- قدرت‌طلبی و تمامیت‌خواهی رجوی باعث انتخاب راه دوم می‌شود
12- تکرار غیر مستند اتهامات و افزودن دروغ بر دروغ، به سیاست رسمی رجوی تبدیل می‌شود

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  
 

181

جمعه 03/آبان‌ماه/87- 24/October/2008

محورهای این گفت‌وگو:
1- درباره‌ی رای دادگاه بدوی جوامع اروپایی درباره‌ی رفع انسداد از دارایی‌های مجاهدین.
2- لیست گذاری تروریستی وسیله تامین منافع سیاسی دولت‌ها.
3- قرار گرفتن مجاهدین در لیست تروریستی و سست شدن و علامت سوال‌های مقابل نام مجاهدین، تابع منافع سیاسی قدرت‌هاست.
4- کل ماجرا تابعی کوچک از یک متغیری بسیار بزرگ است.
5-عکس‌العمل دفتر مجاهدین (بخوانید آقای رجوی) در قبال انتشار بیانیه‌ی سعید.
6- دفتر مجاهدین برای فرار از پاسخ به ترفند امنیتی کردن ماجرا متوسل می‌شود.
7- دفتر مجاهدین صدور اطلاعیه علنی را نشان از تدارک اقدام تروریستی می‌خواند.
8- تکرار فحاشی و لجن‌پراکنی و توهین‌های غیر سیاسی دیگر.
9- تایید بی خبری مجاهدین از آزادی سعید و حضور او در کنار خانواده در اروپا.
10- دفتر مجاهدین دعوت سعید برای مناظره یا محاکمه‌ی علنی خود را به‌درستی محاکمه رجوی می‌خواند.
11- دفتر مجاهدین به‌جای استقبال از دعوت سعید خواستار ردیابی و دستگیری بلادرنگ سعید و تحویل وی به پلیس می‌شود.
12- اطلاعیه‌ی توضیحی منصوره بیات و اعلام آمادگی او و شماری دیگر، برای شرکت در محاکمه‌‌ی علنی سعید و قبول حکم مربوطه، هرچه که باشد.

 متن گفت‌وگو را بخوانيد  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا